Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć wykształcenie lub nowy zawód. 

Wymagane dokumenty:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie (dostępny poniżej) do szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne, dla zainteresowanych otrzymaniem dokumentu
  • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale:

1) Świadectwo ukończenia gimnazjum bądź 8-letniej szkoły podstawowej 

                                                               lub

2) Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej bądź szkoły branżowej

Szkoły Policealne:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie (dostępny poniżej) do szkoły
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcie legitymacyjne, dla zainteresowanych otrzymaniem dokumentu.

Szkoła Branżowa II stopnia:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie (dostępny poniżej) do szkoły
  • Świadectwo ukończenia Szkoły Branżowej I stopnia oraz zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada kształceniu w branżowej szkole II stopnia

lub

  • Świadectwo ukończenia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej absolwentów, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013

Komplet powyższych dokumentów prosimy dostarczyć do CKPiU w Górze.Załączniki: