TECHNIK INFORMATYK

Charakterystyka zawodu
Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu
i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.
Do typowych zadań zawodowych należą:
- montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
- rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
- testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
- konfiguracja stanowisk komputerowych
- tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
- konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
- projektowanie i administrowanie systemami baz danych
- cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

Możliwości zatrudnienia.
Absolwenci mogą szukać pracy w różnorodnych firmach nie tylko w firmach informatycznych, ale również w obsłudze systemów firm różnych branż we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.
Wśród nich mogą być:
• ośrodki obliczeniowe
• instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją
• oprogramowania komputerowego
• firmy sprzedające sprzęt komputerowy
• firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
• punkty serwisowe sprzętu komputerowego
• wydawnictwa i drukarnie
• studia graficzne i dźwiękowe
• studia telewizyjne i filmowe
• działy obsługi marketingowej firm
• projektowanie i administrowanie stron
• dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania
• przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.
Oczywiście absolwent może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie.

KWALIFIKACJE:
K1: E.12.Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K2: E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K3: E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami