TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Charakterystyka zawodu:
Technik rachunkowości: prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

Technik rachunkowości wykonuje prace związanych z:
• prowadzeniem rachunkowości,
• dokonywaniem rozliczeń finansowych,
• dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych oraz poprawianiem błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
• sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego,
• rozliczaniem danin publicznych,
• rozliczaniem wynagrodzeń,
• rozliczaniem składek pobieranych przez ZUS,
• prowadzeniem analizy finansowej,
• przechowywaniem dokumentacji księgowej,
• nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
• wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.

Możliwości zatrudnienia:
Technik rachunkowości może być zatrudniony:
• w biurach rachunkowych
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
• w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
• w bankach,
• w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
• w jednostkach samorządu terytorialnego.

KWALIFIKACJE:
K1. A36. Prowadzenie rachunkowości
K2. A65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych