• Slajd
  • Slajd
  • Slajd
  • Slajd
Obraz

TERRORYZM – STOPNIE ALARMOWE

Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

PAMIĘTAJ: ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE MOGĄ WYSTĄPIĆ Z WIELU KIERUNKÓW, A ICH ŹRÓDŁA MOGĄ BYĆ RÓŻNE.W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

1.   pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);

2.   drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);

3.   trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);

4.   czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

Aktualny obowiązujący stopień: CHARLIE

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

1.  pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);

2.  drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);

3.  trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);

4.  czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

 Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony. Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Szkoła przygotowana jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym w szkole. Rodziców/uczniów/pracowników prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację. W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

•        osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);

•        częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;

•        nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;

•        nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów. Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję! Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich


ObrazZapoznaj się z wytycznymi MEN, MZ i GIS na rok szkolny 2021/2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


BEZPŁATNE KURSY!

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i korzystasz z różnego rodzaju form pomocy społecznej oraz mieścisz w przedziale wiekowym 18-64, to zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach!

Dowiedz się więcej
Obrazek

KURSY JĘZYKOWE!

Zapraszamy do nas na kursy nauki języka angielskiego i niemieckiego. Masz niepowtarzalną szansę na indywidualne lub grupowe zajęcia z nauczycielami z ogromnym doświadczeniem i sukcesami w nauczaniu, a wszystko to w super cenie!


Dowiedz się więcej

Obrazek


Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek


Obraz