• Slajd
  • Slajd
  • Slajd
  • SlajdZapoznaj się z wytycznymi MEN, MZ i GIS na rok szkolny 2021/2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Dotacje dla młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki  uruchomił projekt „Dotacje dla Młodych”, którego celem jest wsparcie młodych przedsiębiorców z Dolnego Śląska, poprzez dofinansowanie nawet do 34 tyś. zł na założenie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Projekt wystartował w kwietniu 2021 roku i potrwa do marca 2023 r. Adresowany jest do osób mieszkających lub uczących się na terenie Dolnego Śląska. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe kryteria:

  • po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie;
  • nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu
  • nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19

W ramach programu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, nawet do 34 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie DPiN, pod numerem telefonu +48 608 555 058, lub adresem dotacjedlamlodych@dpin.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.


Koordynator projektu: Dorota Sało; e-mail: dorota.salo@dpin.pl; tel. + 48 608 555 058BEZPŁATNE KURSY!

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i korzystasz z różnego rodzaju form pomocy społecznej oraz mieścisz w przedziale wiekowym 18-64, to zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach!

Dowiedz się więcej
Obrazek

KURSY JĘZYKOWE!

Zapraszamy do nas na kursy nauki języka angielskiego i niemieckiego. Masz niepowtarzalną szansę na indywidualne lub grupowe zajęcia z nauczycielami z ogromnym doświadczeniem i sukcesami w nauczaniu, a wszystko to w super cenie!


Dowiedz się więcej

ObrazekObrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obraz