ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!


Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Górze
ul. B. Głowackiego 1, 56-200 Góra
Telefon: 065 543 24 68
Fax: 065 543 24 68
Adres e-mail: ckpiu@ckpiu.edu.pl

CKPiU czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


W czasie zjazdów sekretariat przyjmuje interesantów:
- w piątki do godziny 20.00
- w soboty do godziny 16.00