Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w CKPiU na interesujących kierunkach, więcej informacji tutaj.

Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej (3 letnie liceum) i ponadpodstawowej (4 letnie liceum). Słuchacz wykonuje prace kontrolne z wcześniej zadanego przez prowadzącego przedmiot tematu, następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny, przystępuje do egzaminu w formie ustnej bądź pisemnej.

System zaoczny pozwala na połączenie pracy z nauką, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w dniach:

  • czwartek, od godziny 15:30 do godziny 20:25, 
  • piątek, od godziny 15:30 do godziny 20:25, 
  • sobota, od godziny 8:00 do godziny 16:05.

Edukacja w naszej szkole jest bezpłatna. 


Obrazek
Obrazek
Obrazek