Prosimy o regularne sprawdzanie, czy poszczególne plany zajęć nie uległy zmianie.Załączniki: