Terapeuta zajęciowy

Czego będziesz się uczyć?

  • Prowadzenia terapii zajęciowej z zastosowaniem różnych metod i technik.
  • Przeprowadzania wywiadu z podopiecznych na podstawie dokumentacji medycznej, dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeń o niepełnosprawności oraz innej dostępnej dokumentacji,
  • Rozpoznawania zaburzeń w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, procesów poznawczych i relacji społecznych występujące u podopiecznego,
  • Dobierania środków, pomocy dydaktycznej, materiałów i narzędzi do realizacji planu terapii zajęciowej,

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach oraz szkołach specjalnych.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa dwa lata – 4 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 210 godzin.