9-go i 10-go stycznia, słuchacze kierunków: technik rachunkowości i technik admnistracji przystapili do egzaminów zawodowych.Galeria zdjęć: