Głównym celem szkolenia jest uświadomienie kursantowi konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy – jeżeli chce on realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym, oraz pokazanie uwarunkowań bycia przedsiębiorczym człowiekiem czy uwarunkowań tworzenia przedsiębiorczej organizacji.

Osoba przeszkolona powinien umieć zidentyfikować ograniczenia, które utrudniają bycie przedsiębiorczym, umieć je akceptować lub przełamywać i określać cele na poziomie możliwym do zrealizowania. Powinien mieć również świadomość, że wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej, ekonomii i zarządzania ułatwia bycie przedsiębiorczym, szczególnie jeśli tę wiedzę umie się wykorzystać w praktyce. Treści programu pozwalają zapoznać kursanta z mechanizmem funkcjonowania gospodarki rynkowej, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzić księgowość, naliczać podatek, płace, rozliczać się z Urzędem Skarbowym oraz obsługiwać program komputerowy „Płatnik” który jest narzędziem do rozliczania się z ZUS’em.

Szkolenie ma na celu przygotować do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzają w kursancie ducha przedsiębiorczości, kształcą postawy i myślenie przedsiębiorcze oraz zachęcają do zachowań przedsiębiorczych w praktyce.            Załączniki: