Cele szkolenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu księgowego. Program kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w zakresie jaki jest potrzebny do organizacji rachunkowości oraz księgowania zdarzeń gospodarczych w małych i średnich firmach. Kursanci mają możliwość poznania i zrozumienia metodologii stosowania zasad rachunkowości w praktyce.

Zagadnienia objęte programem kursu omawiane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości. Poszczególne zagadnienia programu kursu poparte są wieloma przykładami.Załączniki: