Cele kursu:

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursów do egzaminów końcowych według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.

Po zdaniu egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.

Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminami wewnętrznymi w trakcie trwania szkoleń.

 Załączniki: