BEZPŁATNY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU DOLNEGO ŚLĄSKA

ECDL Start (poziom podstawowy)


Kto może wziąć udział w projekcie?
 
* Osoby, które ukończyły 25 rok życia (preferowane są osoby pozostające bez    zatrudnienia, po 50 roku życia,w tym osoby powyżej 64 roku życia pozostające bez zatrudnienia i deklarujące gotowość jego podjęcia po zakończeniu udziału w projekcie);
* Zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego (preferowane obszary wiejskie);
* Posiadające co najwyżej średnie wykształcenie;
*Deklarujące chęć udziału w szkoleniach komputerowych z własnej inicjatywy;
* Nie posiadające udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym;

OFERUJEMY:

Skolenia z obsługi komputera na poziomie ECDL Start (poziom podstawowy) w zakresie:

- użytkowania komputerów i zarządzanie plikami;
- przetwarzania tekstów;
- arkuszy kalkulacyjnych;
- przeglądania stron internetowych/komunikacji.


uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i uzyskanie certyfikatu wydanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne;

materiały szkoleniowe - książka i płyta multimedialna.


ZAPISY W SEKRETARIACIE CKPiU