Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Starosta Górowski Kazimierz Bogucki spotkał się dziś z dyrektorami szkół ponadpodstawowych. W spotkaniu wzięli także udział pracownicy PCZK i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Do tej pory na terenie naszego powiatu nie stwierdzono żadnego zachorowania na koronawirusa. Nikogo nie odwieziono do szpitala zakaźnego oraz nie poddano kwarantannie.

Dzieci i młodzież w okresie zamknięcia szkół zobowiązane są przebywać w domu. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów (wysoka temperatura, kaszel, duszności) rodzice zobowiązani są bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną: numer alarmowy - tel. 698 086 959, numer kontaktowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze - tel. 65 543 23 54.

Źrodło: https://www.powiatgora.pl/