Komunikat dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Zbliża się koniec nauki dla klasy III – ciej LO. Bardzo proszę wszystkich Państwa, uczących w klasie trzeciej o rozliczenie semestru do 22 kwietnia i przekazanie wyników do CKPiU. 23 kwietnia odbędzie się głosowanie zdalne nad uchwałą klasyfikacyjną.

                                                                                                                                                                                    Dyrektor Krzysztof Mielczarek