Komunikat dla słuchaczy CKPiU, klasa III LO

Szanowni Państwo w związku z zakończeniem zajęć (24.04.2020 r.) szkolnych dla klas trzecich zwracam się z prośbą o rozliczenie się z prac kontrolnych i egzaminów do 22.04.2020 r.

                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Krzysztof Mielczarek