Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, co pozwala na połączenie obowiązków z nauką. Oferujemy bezpłatne kształcenie w różnych zawodach.

Ponadto po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego słuchacze uzyskują tytuł technika.

Dni, w których odbywają się zajęcia: 

  • czwartek, od godziny 15:30 do godziny 20:25, 
  • piątek, od godziny 15:30 do godziny 20:25, 
  • sobota, od godziny 8:00 do godziny 16:05.