Pierwsze szkolenie przeprowadziła firma „BLUE DOLPHIN” zajmująca się produkcją taśm oraz akcesoriów malarskich. Nasze Centrum odwiedził Pan Marcin Matałowski, który przedstawił nam historię firmy z Kielc oraz szczegółowo omówił produkty przez nią produkowane. Uczniowie klas budowlanych z ciekawością słuchali prezentacji Pana Marcina i brali czynny udział w quizach organizowanych przez prowadzącego szkolenie, tym bardziej, że nagrodami były narzędzia malarskie SERII 330. Po części teoretycznej przeszliśmy do pracowni budowlanej, gdzie Pan Marcin pokazał jak praktycznie można wykorzystać taśmy i wałki malarskie. Następnie uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę ćwicząc taśmowanie i malowanie w praktyce. Firma „BLUE DOLPHIN” przekazała naszej Pracowni Budowlanej taśmy i wałki malarskie, które będą wykorzystane do prowadzenia zajęć praktycznych. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że współpraca, którą nawiązaliśmy będzie się rozwijała w przyszłości.
Poniżej krótka relacja do obejrzenia.