Czas trwania kursu 120 h (60 h+ 60h)

MAGAZYNIER (60 h)

  • procesy magazynowe 5 h
  • towaroznawstwo - 10
  • przepisy i normy prawne -10 h
  • ewidencja towarów i inwentaryzacja – 14 h
  • obsługa programów magazynowych - 15 h
  • obsługa skanera - 6 h

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI (60 h)
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych - 4 h

2. Budowa wózków jezdniowych - 6 h

3. Czynności kierowcy-operatora przy obsłudze wózkach przed rozpoczęciem pracy i po   zakończeniu pracy - 10 h

4. Czynności kierowcy-operatora w czasie pracy wózka - 10 h

5 .Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 5 h

6. Wiadomości z zakresu BHP - 6 h

7. Zajęcia praktyczne - nauka jazdy wózkiem widłowym, wymiana butli gazowych w wózku jezdniowym podnośnikowym - 19 h

Kursant po przebytym szkoleniu przystępuje do egzaminu zewnętrznego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku uzyskuje stosowne uprawnienia  i certyfikaty ważne bezterminowo.

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzymuje pomocnicze materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie według wzoru  Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach kursu uczestnicy uzyskują dodatkowe uprawnienia do wymiany butli LPG w wózkach zasilanych gazem.

Możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim, oraz niemieckim honorowanego na terenie Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE:

Liczba miejsc – minimum 10 osób

Liczba godzin – 120

Egzamin wewnętrzny –Tak

Egzamin zewnętrzny – Tak

Rodzaj zaświadczenia  –  zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej

Certyfikat -  UDT