1.Spawanie z gospodarowaniem odpadami

2.Obsługa wózka widłowego z gospodarowaniem odpadami

3.Pilarz z gospodarowaniem odpadami

4.Pracownik biurowy z obsługą komputera i eco-marketingiem

5.Obsługa kas fiskalnych z eco-marketingiem

6.Sekretarz medyczny z gospodarowaniem odpadami

7.Opiekunka dziecięca z gospodarowaniem odpadami

Gwarantujemy:


- wykwalifikowaną kadrę wykładowców i przyjazną atmosferę na zajęciach
- poziom szkoleń dopasowany do umiejętności i potrzeb
- bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe
- stypendium szkoleniowe

Kryteria przystąpienia do projektu:

- wiek powyżej 30 lat
- osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

Oferowane wsparcie:

- spotkania z doradcą zawodowym
- efektywne wsparcie pośrednika pracy
- kursy wpisujące się w definicję „zielonych miejsc pracy”