Cel:

Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w porozumiewaniu się z osobami mającymi problem ze słuchem i mową.

Czas trwania: 25 godzin

Grupa: 10 osób

Koszt: 390 zł, cena może się różnić w przypadku mniej/bardziej licznej grupy