Technik archiwista

Czego będziesz się uczyć?

  • właściwego gromadzenia dokumentacji według obowiązującego porządku,
  • odpowiedniego przechowywania dokumentów,
  • ewidencjonowania baz danych, 
  • metod pracy w archiwum zakładowym,
  • prawa archiwalnego,
  • języka obcego zawodowego.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum oraz EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w archiwach państwowych oraz placówkach publicznych.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa dwa lata – 4 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).

Edukacja jest bezpłatna, nie wymagamy matury, a jedyne czego potrzebujesz to świadectwo ukończenia szkoły średniej.