OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Charakterystyka zawodu

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.
Do zadań opiekunki środowiskowej należą:
• organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
• sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
• udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej
• aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenia lekarza bądź terapeuty
• wykonywanie czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych
i niesamodzielnych
• pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: dokonywania zakupów, gospodarowania budżetem, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
• aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej
• mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań

Możliwości zatrudnienia opiekunki środowiskowej:
• ośrodki pomocy społecznej
• środowiskowe domy pomocy
• Domy Pogodnej Starości
• hospicja i domy dla przewlekle chorych
• Domy Samotnej Matki
• własna działalność gospodarcza
• indywidualna opieka w domu pacjenta

Kwalifikacje:
K1. Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych