Opiekunka środowiskowa

Czego będziesz się uczyć?

  • Wykonywania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
  • Planowania działań opiekuńczych – dobieranie działań do stanu podopiecznego i indywidualnych potrzeb,
  • Rozpoznawania na podstawie analizy dokumentacji sytuację zdrowotną, społeczną i materialną osoby podopiecznej,
  • Posługiwania językiem migowym,
  • Udzielania pierwszej pomocy.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: SPO.05.  Świadczenie usług opiekuńczych

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, środowiskowych domy pomocy, Domach Pogodnej Starości, hospicjach, domach dla przewlekle chorych, Domach Samotnej Matki, założyć własną działalność gospodarczą lub świadczyć indywidualną opiekę w domu pacjenta.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa rok – 2 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).