Opiekun w domu pomocy społecznej

Czego będziesz się uczyć?

  • Wykonywania działań opiekuńczo-higienicznych,
  • Udzielania wsparcia emocjonalnego w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych osoby podopiecznej,
  • Rozpoznawania problemów zdrowotnych i potrzeb podopiecznego,
  • Posługiwania się językiem migowym,
  • Udzielania pierwszej pomocy.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: SPO.03.  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy, Domach Pogodnej Starości, założyć własną działalność gospodarczą lub świadczyć indywidualną opiekę w domu pacjenta w Polsce lub za granicą.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa dwa lata – 4 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).