Opiekun  medyczny

Czego będziesz się uczyć?

  • Asystowania personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych pacjenta w różnym stopniu zaawansowania choroby,
  • Udzielania pierwszej pomocy,
  • Zapewniania wsparcia psychicznego,
  • Nauka języka migowego umożliwi kontakt z osobami niesłyszącymi lub niemówiącymi.

 Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Ile trwa nauka?

Nauka trwa półtora roku – 3 semestry.

 Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej bądź podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta. Istnieje również możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.