Opiekun osoby starszej

Czego będziesz się uczyć?

  • Rozpoznawania potrzeb i problemów osoby starszej,
  • Posługiwania się językiem migowym,
  • Udzielania pierwszej pomocy,
  • Wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych i higienicznych u osoby starszej dostosowanych odpowiednio do potrzeb i możliwości podopiecznego,
  • Określania sposobów wspierania psychicznego osoby starszej.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: SPO.02.  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, środowiskowych domach pomocy, Domach Pogodnej Starości, założyć własną działalność gospodarczą lub świadczyć indywidualną opiekę w domu pacjenta.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa dwa lata – 4 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).