Charakterystyka zawodu opiekuna osoby starszej:
Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

Do zadań opiekuna osoby starszej należą:
• świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobę starszą
• pomaganie w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie) oraz karmienie i podawanie leków
• pomaganie osobie podopiecznej w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli)
• pomaganie w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów) oraz załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu)
• pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania
• udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej
• mobilizowanie osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację.

Możliwości zatrudnienia:
• domy opieki społecznej
• hospicja
• placówki opieki paliatywnej
• środowiskowe domy pomocy
• Domy Pogodnej Starości
• własna działalność gospodarcza
• indywidualna opieka w domu pacjenta

Kwalifikacje:
K1. Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej