Technik usług pocztowych i finansowych

Czego będziesz się uczyć?

  • Stosowania prawa dotyczącego gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania i przechowywania dokumentów
  • Znajomości przepisów prawa ochrony danych osobowych, tajemnicy pocztowej, służbowej i bankowej oraz procedur logistyki pocztowej, usług finansowych i bankowych,
  • Charakteryzowania usług pocztowych i stosowania procedur wydawania, doręczenia przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym,
  • Posługiwania się terminologią z zakresu usług finansowych przy obrocie przekazowym, gotówkowym i bezgotówkowym

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu  zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w firmach pocztowo-kurierskich leasingowych czy też logistycznych,  punktach pocztowych lub świadczących usługi finansowe (np. kantor).

Ile trwa nauka?

Nauka trwa rok – 2 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).