TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH
Charakterystyka zawodu technik usług pocztowych i finansowych
Usługi pocztowo-finansowe należą do gałęzi usług prężnie rozwijających się w gospodarce naszego kraju. Duża konkurencja na rynku usług wymusza na firmach podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez terminowość, bezpieczeństwo i niezawodność, konkurencyjność cen, dostępność do świadczonych usług oraz profesjonalna obsługa klienta. Rynek pracy oczekuje na wykwalifikowanych pracowników, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy pocztowo-kurierskiej.

Do zadań technika usług pocztowych i finansowych należą:
• świadczenia usług pocztowych i kurierskich
• obliczanie i pobieranie opłat za usługi pocztowe i kurierskie
• realizowania usług finansowych
• stosowanie różnych form rozliczeń pieniężnych
• przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat przekazów pieniężnych z różnych tytułów
• przyjmowanie wniosków o pożyczkę i przeprowadzanie procedury przyznania pożyczki
• otwieranie i zamykanie rachunków bankowych
• zakładanie lokat oraz obliczanie oprocentowania lokat
• realizowanie obrotu towarowego
• rozdzielanie przesyłek kodowanych i nie kodowanych
• identyfikacja i obliczanie wskaźników jakości świadczonych usług pocztowych
i kurierskich

Możliwości zatrudnienia w firmach świadczących usługi:
• pocztowe
• bankowe
• finansowe
• kurierskie
• handlowe

Kwalifikacje:
K1. A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
K2. A.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich