Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Czego będziesz się uczyć?

  • Zakresu praw i obowiązków pracownika zgodnych z prawem pracy, w tym rozróżniania przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych,
  • Określania zasad doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,
  • Opracowywania regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej,
  • Udzielania porad w zakresie wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych i organizowania stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w każdej firmie, która prowadzi działy bezpieczeństwa i higieny pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędach Dozoru Technicznego, służbach bhp na stanowisku inspektora oraz w firmie zajmującej się organizacją szkoleń z zakresu bhp.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa półtora roku – 3 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).