Technik administracji

Czego będziesz się uczyć?

  • Stosowania programów komputerowych oraz urządzeń techniki biurowej wspomagających wykonywanie zadań zawodowych,
  • Korzystania z różnych źródeł prawa i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa cywilnego, prawa pracy,
  • Sporządzania dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostki administracyjnej z uwzględnieniem przepisów ochrony danych osobowych,
  • Przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, rejonowych, skarbowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, bankach i firmach ubezpieczeniowych.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa dwa lata – 4 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).