Opiekunka dziecięca

Czego będziesz się uczyć?

  • Wykonywania codziennych czynności związanych z pielęgnacją dziecka,
  • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy z małym dzieckiem,
  • Samodzielnej organizacji czasu wolnego z dzieckiem,
  • Udzielania pierwszej pomocy,
  • Posługiwania się językiem migowym,
  • Dbania o prawidłowe żywienie dziecka dostosowane do wieku

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu zapewni otrzymanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, oddziałach szpitalnych, hospicjach, klubikach dziecięcych oraz w środowisku domowym dziecka.

Ile trwa nauka?

Nauka trwa dwa lata – 4 semestry. Czas trwania praktyk zawodowych wynosi 140 godzin (4 tygodnie).