Charakterystyka zawodu
Praca technika masażysty polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Technik Masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce, zgodnie w wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych.

Masażysta wykonuje zabiegi; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Do zadań Technika Masażysty należą:
• wykonanie masażu klasycznego i segmentarnego,
• wykonanie drenażu limfatycznego,
• wykonanie masażu sportowego i kosmetycznego,
• wykonanie masażu punktowego,
• stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
• obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie technik masażu,
• obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu,
• współpracowanie w zespole terapeutycznym,
• przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
• udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Możliwości zatrudnienia Technika Masażysty:
• szpitale,
• przychodnie rehabilitacyjne,
• uzdrowiska,
• sanatoria,
• zakłady opiekuńczo - lecznicze,
• hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
• prywatne gabinety masażu
• kluby sportowe - np. jako masażysta drużyny sportowej
• własna działalność gospodarcza w zakresie masażu

Kwalifikacje:
K1. Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu