SZKOLENIE UCZNIÓW KL. II TECHNIK BUDOWNICTWA

06.02.2018r. w ramach praktycznej nauki zawodu odbyło się szkolenie dla uczniów kl. II Technikum Budownictwa z zakresu stosowania chemii budowlanej produkowanej przez firmę FAST z Zielonej Góry. Szkolenie przeprowadził Pan Roman Wójcik.

Czytaj więcej
SZKOLENIE UCZNIÓW KL. II TECHNIK BUDOWNICTWA

19.12.2017r. w CKPiU w Górze odbyło się szkolenie uczniów kl. II technikum budownictwa w zakresie stosowania narzędzi budowlanych wyprodukowanych przez firmę Kubala Sp. z o.o.. Szkolenie przeprowadził Koordynator ds. sprzedaży Kubala sp. z o.o. Pan Ramin Hatamnejad.

Czytaj więcej
SZKOLENIE - Technik Budownictwa

KREATYWNA SZKOŁA DEKORAL –SZKOLENIE. 7 listopada 2017r. uczniowie Zespołu Szkół w Górze z klasy I, II i III technikum w zawodzie Technik Budownictwa oraz nauczyciele uczący zawodu w tych klasach w tym nauczyciele praktycznej nauki zawodu wzięli udział w szkoleniu: "Aplikacje tynków i farb el…

Czytaj więcej
Szkolenie uczniów kl. II Technikm Budowlanego

10.05.2017r. w ramach praktycznej nauki zawodu odbyło się szkolenie dla uczniów kl. II Technikum Budowlanego w zakresie - Wykonywanie tynków cienkowarstwowych, akrylowych i silikonowych. Szkolenie przeprowadziła firma FAST z Zielonej Góry.

Czytaj więcej